<.. První pražská strojírna - Rustonka
    
Praha-Karlín, Praha 8 (ulice Sokolovská / Švábky)
50°5'57.448"N, 14°28'0.859"E
Současný stav: zbořeno (plošně 2007, zbývající kotelna s komínem 28. 2. - 1. 3. 2014)
Realizace: původní strojírna od 30tých let 19. století, od 1850 výstavba většiny budov

 

 

Rustonka (zleva: 2. polovina 19. století, po roce 1900), převzato z VCPD

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Rustonka je jeden z nejstarších průmyslových závodů v Praze. Název je dle majitele Josepha Johna Rustona (od 1850). Vyráběly se zde různé ocelové konstrukce, parní stroje, aj. Strojírna se významně podílela svými konstrukcemi např. na dvou již neexistujících pražských mostech, a to na lávce u Rudolfina (na místě dnešního Mánesova mostu) a řetězového mostu Františka Josefa I. (na místě dnešního Štefánikova mostu).

Přibližně z této doby pochází kotelna se svým 42 metrů vysokým oktagonálním komínem, který se tak řadí mezi nejstarší komíny v Praze. Osmiboký podstavec zakončený římsou byl původně napůl odhalen venku ve štítu kotelny, po roce 1900 byl obklopen přístavbou, je tedy viditelný pouze dřík, který vyčnívá ze střechy a je spoutaný červenými stahovacími obručemi zakončený omítnutou hlavou.

V prosinci 2007 je většina budov zdemolována, částí bývalého areálu povede nová silnice z Pobřežní do Voctářovy ulice. Zbytek volného území zastaví slovenský developer J&T - vznikne zde administrativně-obchodní centrum.  Centrum o užitné ploše cca 70 000 m2 by mělo být hotovo do roku 2011, předpokládaná investice je 88 milionu EUR. Dle vizualizace developera by měla být zachována kotelna s komínem, na komínu by se měl objevit odkaz na historii místa a také název projektu, tedy RUSTONKA. Jenom ale čas ukáže, zda bude pravda, že kotelna zůstane stát a bude zakomponována do nové zástavby. Nedávná historie na několika projektech poukazuje na to, že chuť a zpracování konceptu projektu na zachování kusu industriálu je málo... peníze mají větší váhu.

 

veřejně prezentovaný plán v roce 2007

 

budoucí záměr (c) J&T FINANCE GROUP

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

realita v březnu 2014

 

Fotografie z kotelny (12/2007, 2/2008):

 

Kliknutím na obr. se dostanete do galerie...

 

Fotografie budov z let 2005 - 2007:

Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2007 © fabriky.cz