<.. Poldina huť, Vojtěšská huť (Koněv), ECKG
   
Kladno - severovýchod, území na ploše cca 2x 2 km
Současný stav: Vojtěšská huť neexistuje, Poldina huť - funkční je pouze část
Realizace: od roku 1854 
 

Průmyslová zóna na severovýchodě Kladna má svoji historii přes 150 let. Tuto zónu obývaly především 2 historické subjekty: - Vojtěšská huť (později Huť Koněv, SONP) a Poldina huť. Dnes je většina území brownfieldem.

mapa lokality

Ortofotomapa lokality (2005) - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

V Nučicích byla objevena ložiska koksovatelného uhlí, což zapříčinilo vznik železáren (zásoby však nebyly velké, což v budoucnu způsobilo nutnost dovozu uhlí z jiných lokalit - i z Ostravy).  Výstavba Vojtěšská huti byla zahájena roku 1854. Provoz železárny se ještě dále rozšířil o strojírnu a mostárnu. Koncem 19. století se železárny staly největší na českém území. Po 2. světové válce byla huť znárodněna (proto ten název Koněv) a byla začleněna do národního podniku Spojené ocelárny se sídlem v Kladně (SONP). V roce 1975 byla výroba zastavena.

Poldina huť byla založena v roce 1889 v těsném sousedství Vojtěšské huti (směrem na sever), specializovala se na výrobu vysoce kvalitních ušlechtilých ocelí. Byla taktéž znárodněna a stala se také součástí SONP.

Vojtěšská huť je dnes ve velké části opuštěná a zdevastovaná. Nalezneme zde pouze torza některých budov a skládky odpadu. Areálu dominují volně přístupné tři věže vápenných pecí (Václav Cílek je příznačně nazval Svatou trojicí). V areálu pomalu mizí železo, občas někdo podřízne i něco, co na něj následně spadne. Největší část původní Poldovky dnes patří POLDI Hütte. Část je funkční, velkou část plochy zde tvoří veřejně nepřístupný brownfield (jsou zde zdevastované haly válcoven apod.). Ticho místa tak občas naruší pouze procházející ochranka se psy, aby zabránila nezvaným recyklátorům železa v jejich práci.

 

K povšimnutí stojí především následující zachované objekty:

- vápenné věže Vojtěšské huti (z let 1927- 1929)

- navážecí rampa se zásobníky rudy

- hasicí věž koksovny Vojtěšské huti - až démonická mohutná stavba ze železobetonu postavená na pilířích

- budova prádla uhlí

- vstupní brána a administrativní budova Poldovky

 

Více se o dotčeném území a daných subjektech můžete dozvědět např. na VCPD, na webu hornictvi.info a třeba v článku v časopise Art&Antique - viz publikace.

Pár krásných záběrů staré, ještě plně funkční, Poldovky naleznete ve filmu Skřivánci na niti (J. Menzel, 1990). Další unikátní záběry vysokých pecí jsou ve filmu z roku 1959 105% alibi (režisér Vladimír Cech). Záběry z vnitřku velkého, již neexistujícího, plynojemu můžete vidět v jednom z videoklipů skupiny Kabát, ve filmu Podvraťáci lze zase spatřit interiér malého plynojemu.

 

Kliknutím na panoramatický starý obrázek se dostanete do galerie několika starých obrázků, které jsem našel na internetu - s laskavým svolením přebírám některé obrázky od pana Václava Kočího - obrázky jsou výběrem z několika jeho galerií (http://vaclaw.rajce.idnes.cz/) a něco přebírám od VCPD.

 

Fotografií z areálu mám hodně (z mnoha návštěv v letech 2005- 2007), pokusil jsem se udělat základní výběr a alespoň je trochu utřídit.

 

© 2007 Δ MDV

<..