<..   konference Jak-jsem-potkal-fabriku: Mezi nebem a zemí aneb Komíny - symboly konce industriální éry?

U zrodu průmyslové revoluce stál parní stroj. A společně s ním byl nedílnou součástí průmyslového rozvoje i tovární komín. Z každé fabriky pyšně trčela nějaká ta vertikála, která změnila tradiční obraz naší krajiny. Komíny se zařadily mezi dominanty své doby a staly se symbolem pokroku.

Česká republika byla nejprůmyslovější oblastí Rakouska-Uherska, a tak se může chlubit nejen velkým množstvím komínů, ale i mimořádně propracovanými komíny, kdy jejich kvalitní architektura často předčila účel a funkci.

Dnes jsou staré komíny svědky historického mezníku. Průmysl ve své tradiční podobě upadá a komíny společně se svými fabriky němě sledují přerod země od tradičně výrobní po logistickou. A vyvstává otázka. Přežije toto naše skvostné dědictví současnou dobu často neřízené a ekonomickými zájmy ovlivněné očisty krajiny od fabrik?

 

Cíl konference

Seznámení široké veřejnosti s továrními komíny a jejich významem v kontextu nejen technologickém, ale i historickém, architektonickém a symbolickém. Důraz bude mimo jiné kladen na komíny pivovarské a sladovnické.

 

Program

REGISTRACE

7,00-9,00

Ranní pivo – Devirgátor jedenáctka

 

DOPOLEDNÍ BLOK

9,15 – 11,30

Benjamin Fragner (Výzkumné centrum průmyslového dědictví): Fenomén komínů

Martin Vonka (Fabriky.cz, Fakulta stavební ČVUT): Tovární komíny – vznik, vývoj a budoucnost

Tomáš Droppa (Fabriky.cz): Typologie továrních komínů

Jan Pechánek: Jaké typy komínů můžeme najít v pivovarech

Pavel Jákl: Pivovarské reminiscence

Milan Starec (Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s.): Komínářské střípky z Černokosteleckého pivovarského archivu a muzea

Petr Šimr (FSv ČVUT v Praze): Vertikály berounské textilky

 

POLEDNÍ (ODPOČINKOVÝ) BLOK

11,30-13,30

Oběd

Exhibiční lezba na komín od varny a hvozdový komín (lezci: Svaz českých komínářů)

Možnost pokoření komínu v bývalé Živcově pile na Pražské ulici (lezci: Svaz českých komínářů)

Prohlídka pivováru

 

ODPOLEDNÍ BLOK I

13,30-15,30

Vyhlášení výsledků fotosoutěže Mezi nebem a zemí

Jan Bořík (plzdi.cz, Fabriky.cz, SČK): Vertikály plzeňských pivovarů

Martin Chroust (SČK): Zapomenuté komíny šluknovského výběžku

Martin Fuchs (Štefánikova hvězdárna): Komíny v astronomii a kosmologii

Slávek Adámek (SA-RPOS): Nový život továrních komínů, aneb o jejich opravách a sanacích

Pavel Prouza (RIOFRIO): Konverze továrny v Libni - záchrana a nové využití původního komína

Jan Pustějovský (RIOFRIO, FSv ČVUT v Praze): Obnova komína a pivovarského hvozdu pivovaru v Lobči

 

Pivní přestávka 15,30-15,45

 

ODPOLEDNÍ BLOK II

15,45-17,45

Jaroslav Pejša (Státní okresní archiv Kolín): Kolínské komíny v dílech kolínských výtvarníků a beletristů

Josef Nejdl (Muzeum Chodska):  Postřekovští komínáři

Vladimír Jiřička (SČK): Germánie, jak ji neznáte

Radim Urbánek (vesnickepamatky.cz): Mlýn, komín a lidský příběh

Tomáš Sláma (TSMONT CZ s.r.o.): Příběhy o zachování komínů i o jejich boření

Michal Roubík: Benešov: Komíny v životě zemědělského maloměsta

 

 

ZÁVĚR

17,45-?

Diskuse

 

NEFORMÁLNÍ POKRAČOVÁNÍ

Volná diskuse

Ochutnávky pivních a jiných specialit

 

Pořadatel si vyhrazuje právo navržený program konference doplňovat či měnit.

 

Registrace 

Celý program včetně exkurze po pivováru je zdarma. Jen potvrďte svoji účast emailem na kvetak@pivovarkostelec.cz.

 

Ostatní

Speciálně pro konferenci byla uvařena v pivovaru limitovaná várka světlého ležáku Devirgátor jedenáctka.

Na rozloučenou dostanou účastníci relativně velký (komínářský) dárek.

Občerstvení a oběd si hradí účastníci sami, vše je zařízeno v prostorách pivovarského zájezdního hostince.

Možnost ubytování na nedalekém černokosteleckém zámku – nutné nahlásit předem.

Možnost parkování před pivovarem. Jiná doprava - bus Praha Háje 381, 387 nebo vlak Masaryčka – Český Brod a bus 409, 410.

 

Místo a čas konání

11/11/11, 9:00

Zájezdní pivovár (www.pivovarkostelec.cz)

Kostelec nad Černými lesy

 

Doprovodná akce

Fotosoutěž s tématem „Mezi nebem a zemí“ (pravidla zde). Vítězné tři fotografie budou vyhlášeny na konferenci.

 

Organizátoři a kontakty

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT – PhDr. Benjamin Fragner (vcpd.cvut.cz, www.industrialnistopy.cz)

Černokostelecký pivovarský archív a muzeum, o.p.s. – Ing. Milan Starec (www.pivovarkostelec.cz)

Fabriky.cz – Ing. Martin Vonka, Ph.D. (www.fabriky.cz)

 

Industriální stopy 2011

Konference o továrních komínech je zařazena pod bienále Industriální stopy 2011, což je nejrozsáhlejší soubor kulturní akcí, které propagují industriální dědictví celé České republiky.

Konference plynule také navazuje na cyklus seminářů Jak-jsem-potkal-fabriku pořádaných v prvních třech měsících tohoto roku (foto zde). Zároveň jde o symbolické vyústění letošního bienále Industriální stopy 2011, které v Kostelci nad Černými lesy začalo a oklikou se sem vrací.

Konference je pořádána v rámci projektu NAKI Industriální topografie ČR.

 

Mediální partneři

 

        

 

Záštita a podpora

 

Vstup pro média >